- AUGSTA DARBINIEKU MOTIVĀCIJA UN LOJALITĀTE
- OPTIMIZĒTI PROCESI BEZZAUDĒJUMU PLŪSMĀ
- IZDEVUMU IETAUPĪJUMI PAT LĪDZ 70% APMĒRĀ

.

.
 

SPILGTĀKAIS KOPŠ 1999. GADA

_______________________________________________________

„Kopš Lean ieviešanas mēs esam dubultojuši ražošanas kapacitāti, uz pusi saīstinājuši caurplūdes laiku un tikai par 15% palielinājuši darbinieku skaitu"

R. Buchmann, CEO Schäfer-Peem, Germany (Ieviešana kompānijā tika uzsākta 2007. gadā. Kopš 2009. gada Lean programmas nodotas kompānijas rokās.)

John training Workshop1 Darbs ar klientiem

„Lean ieviešanu uzsākām 2002.gadā, pārņemot programmas savās rokās 2004.gadā. Kopš tā laika esam uzturējuši ļoti augstu kvalitātes un kārtības standartu mūsu ražotnē. Sākumā bijām pārdomās par reālajām izmaksām, kaut arī bijām pareizi informēti, tomēr Lean ir atmaksājies daudzkārt – esam ieguvuši jaunus klientus, kas novērtējuši mūsu produkciju un faktu, ka produktu vienmēr piegādājam laikā un prasītajā kvalitātē.“

K. Grabner, CEO Binder + Co, Austria (2011.gadā veiktais audits uzrāda tikpat augstus standartus kompānijas darbībā kā tikko pēc programmu nodošanas – 7 gadu laikā uzturēta kvalitāte, jo tika pielietots iekšējais audits un iepriekš minētā „izsekošanas“ metode. Šis klients 2010.gadā lūdzis ieviest 5S arī administrācijas daļā.)

Mūsu lielākie projekti

Clients