- AUGSTA DARBINIEKU MOTIVĀCIJA UN LOJALITĀTE
- OPTIMIZĒTI PROCESI BEZZAUDĒJUMU PLŪSMĀ
- IZDEVUMU IETAUPĪJUMI PAT LĪDZ 70% APMĒRĀ

.

.
 

SPILGTĀKAIS KOPŠ 1999. GADA

_______________________________________________________

"Man ļoti patīk jūsu vadīšanas stils un profesionālā sadarbība. Apsveru iespējas piesaistīt jūsu apmācības arī citās manis vadītajās kompānijās"

Iluta Kalniņa, "BBH Investments" valdes priekšsēdētāja

"Apmācību iedvesmots, esmu turpinājis pārlasīt kaudzi materiālu angļu valodā par un ap Lean - un man tiešām ļoti patīk - esmu izmainījis darbību šobrīd savā pakļautībā esošajā noliktavā - lai ievērotu vilkmes principu preču kustībā un komplektēšanā, kā arī lai smazinātu liekās kustības. Man patīk tiešām - esmu šīs Jūsu apmācības ieteicis arī dažiem savām paziņām."

Reinis Štrodahs, SIA "Fresh and More", īpašnieks

"Jau pēc pirmajām ieviešanas dienām ar darbinieku pašu iniciatīvu un praktisku iesaistīšanos esam pilnībā izmainījuši lielās noliktavas plānojumu un ieguvuši par 20% vairāk telpas, kas radīs labāku materiālu aprites plūsmu; atbrīvojuši telpu dažādās zonās ražošanas un administrācijas vienībās, ierosinājuši iekšējās informācijas plūsmas izmaiņas, izveidojuši jaunu departamentu, kā arī darbinieki veikuši lērumu citu nelielu uzlabojumu, kuru veikšanai vienkārši bija vajadzīga Lean izpratne un praktiskas zināšanas. Kā vienu no svarīgākajiem Lean ieviešanas blakus faktoriem uzskatām ļoti motivētas komandas izveidošanos, kura jau šobrīd ir uzsākusi sapulču vadīšanu starp departamentiem, uzlabojot vispārējo komunikāciju mūsu kompānijā."

Māris Matrevics, SIA "Jelgavas tipogrāfija", valdes priekšsēdētājs

„Kopš Lean ieviešanas mēs esam dubultojuši ražošanas kapacitāti, uz pusi saīstinājuši caurplūdes laiku un tikai par 15% palielinājuši darbinieku skaitu"

R. Buchmann, CEO Schäfer-Peem, Germany

John training Workshop1 Darbs ar klientiem

„Lean ieviešanu uzsākām 2002.gadā, pārņemot programmas savās rokās 2004.gadā. Kopš tā laika esam uzturējuši ļoti augstu kvalitātes un kārtības standartu mūsu ražotnē. Sākumā bijām pārdomās par reālajām izmaksām, kaut arī bijām pareizi informēti, tomēr Lean ir atmaksājies daudzkārt – esam ieguvuši jaunus klientus, kas novērtējuši mūsu produkciju un faktu, ka produktu vienmēr piegādājam laikā un prasītajā kvalitātē.“

K. Grabner, CEO Binder + Co, Austria (2011.gadā veiktais audits uzrāda tikpat augstus standartus kompānijas darbībā kā tikko pēc programmu nodošanas – 7 gadu laikā uzturēta kvalitāte, jo tika pielietots iekšējais audits un iepriekš minētā „izsekošanas“ metode. Šis klients 2010.gadā lūdzis ieviest 5S arī administrācijas daļā.)

Mūsu lielākie projekti

Clients

   

Lean Latgales pašvaldībās

2018. gada 17. un 18. aprīlī Daugavpilī aizritēja divas produktīvas dienas reģionālās praktiskās konferences ietvaros pašvaldību pārstāvjiem “Inovatīva organizācija: uzsvars uz pakalpojumu kvalitāti. Kas ir mūsu klienti un kādas ir viņu vajadzības? Efektīvs pārmaiņu process. Labās prakses piemēri.”.

Kā atzina LPR Attīstības padomes priekšsēdētāja vietnieks Sergejs Maksimovs:

“Jāsāk, pirmkārt, ar sevi, ar pašvaldības vadītāju, ar katru darbinieku, kuram ir jāiziet no komforta zonas, kurā ērti jūtamies, tad būs attīstība. Un šai ceļā nav jāizgudro velosipēdi, ir pārbaudītas sistēmas, kas darbojas, ko var izmantot.”

Lasīt vairāk