- AUGSTA DARBINIEKU MOTIVĀCIJA UN LOJALITĀTE
- OPTIMIZĒTI PROCESI BEZZAUDĒJUMU PLŪSMĀ
- IZDEVUMU IETAUPĪJUMI PAT LĪDZ 70% APMĒRĀ

.

.
 

SPILGTĀKAIS KOPŠ 1999. GADA

_______________________________________________________

"Lean ieviešanu uzsākām 2018.gadā, šī gada laikā apgrozījums sasniedza augstāko punktu uzņēmuma pastāvēšanas vēsturē - apgrozījuma pieaugums ir 15%, bet strādājošo skaits uzņēmumā ir palicis nemainīgs, jo, pateicoties apmācībām, esam būtiski cēluši produktivitāti. Krājumu aprites ātrums ir palielinājies no 50 uz 36 dienām, kā arī būtiski ir izlabojusies nepabeigtās produkcijas aprite - uzlabojums ir 2 reizes no 14 uz 7 dienām. Kā īpašnieks, esmu kaifā par to, kas ir izdarīts!" *UPD. Klients apsekošanas laikā 2023.gadā izdarīja secinājumu, ka piecu gadu laikā kopš Lean ieviešanas, pateicoties darbinieku nepārtraukti veiktajiem uzlabojumiem, apgrozījums audzis praktiski divas reizes, bet darbinieku skaits joprojām ir nemainīgs.

Ģirts Plakans, SIA "Dižozols plus", valdes priekšsēdētājs

"Jau pirmās nodarbības laikā saskatīju iespēju izmainīt pavisam nelielu procesu un ietaupīt tā rezultātā radušos zudumus ap 70 000 EUR gadā."

Aivis Lejiņš, SIA "Timber art", valdes loceklis

"Man ļoti patīk jūsu vadīšanas stils un profesionālā sadarbība. Apsveru iespējas piesaistīt jūsu apmācības arī citās manis vadītajās kompānijās"

Iluta Kalniņa, "BBH Investments" valdes priekšsēdētāja

"Apmācību iedvesmots, esmu turpinājis pārlasīt kaudzi materiālu angļu valodā par un ap Lean - un man tiešām ļoti patīk - esmu izmainījis darbību šobrīd savā pakļautībā esošajā noliktavā - lai ievērotu vilkmes principu preču kustībā un komplektēšanā, kā arī lai smazinātu liekās kustības. Man patīk tiešām - esmu šīs Jūsu apmācības ieteicis arī dažiem savām paziņām."

Reinis Štrodahs, SIA "Fresh and More", īpašnieks

"Jau pēc pirmajām ieviešanas dienām ar darbinieku pašu iniciatīvu un praktisku iesaistīšanos esam pilnībā izmainījuši lielās noliktavas plānojumu un ieguvuši par 20% vairāk telpas, kas radīs labāku materiālu aprites plūsmu; atbrīvojuši telpu dažādās zonās ražošanas un administrācijas vienībās, ierosinājuši iekšējās informācijas plūsmas izmaiņas, izveidojuši jaunu departamentu, kā arī darbinieki veikuši lērumu citu nelielu uzlabojumu, kuru veikšanai vienkārši bija vajadzīga Lean izpratne un praktiskas zināšanas. Kā vienu no svarīgākajiem Lean ieviešanas blakus faktoriem uzskatām ļoti motivētas komandas izveidošanos, kura jau šobrīd ir uzsākusi sapulču vadīšanu starp departamentiem, uzlabojot vispārējo komunikāciju mūsu kompānijā."

Māris Matrevics, SIA "Jelgavas tipogrāfija", valdes priekšsēdētājs

„Kopš Lean ieviešanas mēs esam dubultojuši ražošanas kapacitāti, uz pusi saīstinājuši caurplūdes laiku un tikai par 15% palielinājuši darbinieku skaitu"

R. Buchmann, CEO Schäfer-Peem, Germany

"Lean ieviešanu uzsākām 2020.gadā., kad Karlīna palīdzēja mums izveidot noturīgu un funkcionālu darbinieku komandu, kura šodien, pēc 3 gadu darba joprojām aktīvi veic ikdienišķus uzlabojumus, palīdzot kolektīvam novērst neproduktīvu rīcību. Tā kā mūsu uzņēmuma viens no globālās stratēģijas punktiem visām partnervalstīm ir ietaupīt visiem tik dārgo darba laiku, lepojamies, ka mūsu komanda Latvijā gadam noteikto ietaupījumu sasniedza vien dažos mēnešos."

Alise Vilka, "ATEA Global Services", ģenerāldirektore

John training Workshop1 Darbs ar klientiem

„Lean ieviešanu uzsākām 2002.gadā, pārņemot programmas savās rokās 2004.gadā. Kopš tā laika esam uzturējuši ļoti augstu kvalitātes un kārtības standartu mūsu ražotnē. Sākumā bijām pārdomās par reālajām izmaksām, kaut arī bijām pareizi informēti, tomēr Lean ir atmaksājies daudzkārt – esam ieguvuši jaunus klientus, kas novērtējuši mūsu produkciju un faktu, ka produktu vienmēr piegādājam laikā un prasītajā kvalitātē.“

K. Grabner, CEO Binder + Co, Austria (2011.gadā veiktais audits uzrāda tikpat augstus standartus kompānijas darbībā kā tikko pēc programmu nodošanas – 7 gadu laikā uzturēta kvalitāte, jo tika pielietots iekšējais audits un iepriekš minētā „izsekošanas“ metode. Šis klients 2010.gadā lūdzis ieviest 5S arī administrācijas daļā.)

Mūsu lielākie projekti pasaulē

Clients

Mūsu klienti Latvijā

Klienti LV

   

Lean Latvijas pašvaldībās

2018. gada aprīlī Latgales reģionā aizsākās Izaugsmes kvartāla ceļš sadarbībai ar Latvijas pašvaldībām to darba efektivizācijai. Esam ārkārtīgi gandarīti par pašvaldību vadītāju un darbinieku iesaisti, patiesu interesi un sasniegtajiem rezultātiem.

Spilgtākie piemēri pēc pirmajiem Lean ieviešanas mēnešiem dažādās pašvaldībās:

  • Ap 600 darba stundu ietaupījums Izglītības,Kultūras un Sporta nodaļā, samazinot atskaišu skaitu gadā no 9 uz 2. Ietaupījums ap 3500 EUR gadā.
  • Būvinženiera/komunālinženiera pieņemšana štatā - eksperta klātbūtne samazinājusi pašvaldības remontdarbu tāmes par vidēji 30% katru (remontdarbi visos pašvaldības kontrolētajos aspektos, tai skaitā - ēku rekonstrukcijas/restaurācijas utt).
  • Uzlabota dokumentu/pavadzīmju u.c. pieņemšanas procedūra grāmatvedībā no iestādēm, ietaupot katra grāmatveža darba laiku par vismaz 2100 EUR gadā.
  • Uzlabota iekšējā komunikācija ar epastiem un darba disciplīna novada domē, samazinot dīkstāvi vidēji 5500 EUR apmērā gadā.
  • Izveidots vienots dokumentu formāts grāmatvedības dokumentiem novadā - par 66% samazināts saņemto kļūdaino dokumentu skaits.
  • Izveidots limitēts klientu pieņemšanas laiks (no 5 uz 2 dienām nedēļā), palielinot darbinieku produktivitāti nodaļās par 35%.

Lasīt vairāk