Izaugsmes kurss

Izaugsmes kurss vidusskolēniem

Intensīvs kurss mēneša garumā ar mērķi sniegt vidusskolēniem iespēju ieklausīties dažādu nozaru slavenāko profesionāļu pieredzē un piedāvāt metodes savas ikdienas un mācību procesa strukturēšanai. Kursu beidzot, skolēns ir noklausījies vismaz 10 nodarbības, iegūstot ieskatu un papildus pārliecību par savas profesijas izvēli nākotnē, kā arī praktizējis efektīvas mācīšanās metodes. 1,5 h nodarbības notiek 3 reizes nedēļā. Kursa noslēgumā skolēni saņem sertifikātu.

Kurss notiek četrus mēnešus semestrī mācību gada laikā, informatīvi aptverot vienu Rīgas vidusskolu mēnesī. Kurss tiek piedāvāts līdz 50 skolēnu lielai auditorijai vienlaicīgi. Viena semestra laikā sertifikātus par kursa iziešanu saņem ap 200 Rīgas vidusskolēnu.

IzK front