Komanda

Lean ieviešana Lean ieviešana Lean ieviešana Lean ieviešana

Mūsu komandu veido SIA "Izaugsmes Kvartāls" Latvijā sadarbībā ar "Telos Personnel Training" Austrijā. Komandas pieredze veidojusies, ieviešot Lean principus gan administratīvās, gan ražošanas vienībās kopš 1999.gada. Iekšējās izmaksas šajos uzņēmumos samazinātas par vidēji 30-35%.

Par savas komandas priekšrocību uzskatām  ilggadīgu pieredzi apmācību un komandas veidošanas pasākumu vadīšanu gan Latvijas, gan starptautiskā vidē. Mūsu konsultanti ir pieredzējuši apmācību vadītāji Latvijā un Eiropā arī starpkultūru komunikācijā, kas ļauj izstrādāt profesionālu mācību programmu katram uzņēmumam individuāli - vai tas būtu starptautisks vai Latvijas mēroga. Viena no mūsu vadīto apmācību veiksmes atslēgām ir prasme soli pa solim plūstoši sasniegt uzstādīto mērķi, saglabājot pozitīvu un atbrīvotu atmosfēru pat grūtāko uzdevumu veikšanas procesā.

Misija

„Izaugsmes Kvartāls” dibināts ar misiju sagatavot uzņēmumus nepārtrauktai izaugsmei, profesionāļiem daloties pieredzē un palīdzot pilnveidot ikviena cilvēka un uzņēmuma ikdienu. Mūsu vērtības ir uzticība, pārliecība, virzība un rezultāti. Ar uzņēmuma piedāvātajiem intelektuālās izaugsmes pakalpojumiem vēlamies sasniegt mūsu vīziju – uz izaugsmi virzītas un pasaulē konkurētspējīgas Latvijas sabiedrības veidošanu.

Mēs darbojamies divos pamatvirzienos, sniedzot savus pakalpojumus privātpersonām, uzņēmumiem, organizācijām un publiskās pārvaldes iestādēm. Mēs piedāvājam Lean vadības sistēmas apmācības un ieviešanu uzņēmumā, kā arī Lean filozofijas principu nodošanu jauniešiem projekta „Gribu augt” ietvaros.

Filosofija

Tiekšanās uz perfekciju - perfekta sistēma un biznesa process. Sakārtotas un harmoniskas cilvēka ikdienas radīšana, kas prasa nerimstošu darbu, tomēr šis darbs ir tīkams.

Mēs gribam redzēt uzņēmumu, kurā gudri vadītāji prot darbiniekus apgādāt ar darbu, kas tiem tīkams, darbu, kas tiem padodas vislabāk, tādējādi iegūstot maksimumu no katra cilvēka. Uzņēmumu, kurā cilvēki ir gatavi strādāt pie pat vismazākās kļūdas novēršanas savā darbā, apzinoties, ka tikai augstākās kvalitātes darbs rezultātā dod augstākās kvalitātes produktu. Produktu, kuru baudīs ikviens – gan ražotājs, gan pircējs.

Mūs iedvesmo process, kad cilvēks pārspēj pats sevi - pilnveidojas darbam, apzinoties šī darba augļus. Tādējādi cilvēks attīsta personību, kurai ne tikai patērēšana, bet arī radīšana ir prieks.